Categories: Ogólna
      Date: cze 12, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 12 czerwca
Wdniu 12 czerwca br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich.