Categories: Ogólna
      Date: cze 12, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 12 czerwca
W dniu 12 czerwca br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.