Categories: Ogólna
      Date: cze 11, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 11 czerwca
W dniu 11 czerwca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta.