Categories: Ogólna
      Date: maj 29, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 29 maja
W dniu 29 maja br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej(druk 286).