Categories: Ogólna
      Date: maj 28, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 28 maja

W dniu 28 maja br. odbyło się w gmachu Sejmu RPposiedzenie Komisji Zdrowia - informacja na temat organizacji opieki paliatywno-hospicyjnej.

W dniu 28 maja br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283).