Categories: Ogólna
      Date: maj 27, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 27 maja
W dniu 27 maja br. w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej(druk nr 284).