Categories: Ogólna
      Date: maj 25, 2008
     Title: Akty prawne wchodzące w życie
  1. Nowelizacja przepisów o Radach Pracowniczych. Ustawa z 11.4.2008r.o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawę uchwalono 11.4.2008r. i przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
  2. Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Dla Budżetówki. Ustawa z 28.03.2008r. zmieniająca ustawę o zmnianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawę 17.4.2008r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
  3. Nowelizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustawa z 28.3.2008r. o zmianie ustawy o ZFŚS. Ustawę 31.3.2008r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.