Categories: Ogólna
      Date: cze 24, 2008
     Title: Posiedzenie z dnia 24 czerwca
W dniu 24 czerwca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej - rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej(druk nr 284).