WYKAZ JEDNOSTEK PODLASKIEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia SP Szpitala Wojewódzkiego, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, przewodniczący – Grzegorz Pietrołaj, tel. 0604 060 933.

 2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, 15-950 Białystok, ul. M. Curie – Skłodowskiej 26, przewodniczący Krzysztof Boćkowski, tel. 085 74 88 715.

 3. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Ogólnym, 19-203 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, przewodnicząca Henryka Jagielska, tel. 086 272 32 71 w. 218.

 4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 11, przewodniczący Michał Pasiak, tel. 085 566 22 68.

 5. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, 15-033 Białystok, ul. Legionowa 8, przewodnicząca Izabella Sokołowska, tel. 085 65 45 861.

 6. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Podlaskiego, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, przewodnicząca Nadzieja Linczuk, tel. 085 732 70 22, kom. 0606 653 022.

 7. Związek Zawodowy Pracowników SP ZOZ, 16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40, przewodniczący Wojciech Czaplejewicz, tel. 085 72 20 424.

 8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ, 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, przewodnicząca Barbara Różewicz, tel. 085 655 22 00 w. 304, kom. 0695 966 112.

 9. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy RCKiK SP ZOZ, 15-275 Białystok, ul. M.Curie – Skłodowskiej 23, przewodnicząca Małgorzata Narewka, tel. 085 744 70 02.

 10. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Państwowego Prewentorium Przeciwgruźliczego Baciki Średnie 68, 17-300 Siemiatycze, przewodniczący Bogdan Gogołek, tel. 085 65 52 442.

 11. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia w SP ZOZ, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1, przewodnicząca Danuta Iwaniuk, tel. 085 83 32 760.

 12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 14, przewodnicząca Dorota Tałałaj, tel. 085 74 09 415.

 13. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62, przewodniczący Andrzej Grzanecki, tel. 087 565 62 38.

 14. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Psychiatrycznego ZOZ, 16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1, Przewodniczący Eugeniusz Muszyc, te. 085 719 10 91 w. 215.

 15. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej, 18-400 Łomża, ul. Polowa 39, przewodnicząca Teresa Sosnowska, tel. 086 216 52 52.

 16. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Wojewódzkim, 18-400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a, przewodniczący Andrzej Surawski, tel. 086 47 33 508.