Wydrukuj tę stronę

Aktualności - Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

16-07-2008

Nowe akty prawne


W Dzienniku Ustaw Nr 113 z dnia 30 czerwca 2008r.opublikowano: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U Nr 113, poz.723).

rozporządzenie zaczyna obowiązywać z dniem 30 czerwca 2008r,; akt wykonawczy do art.40 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz.U z 2007r. Nr 14, poz.89 z późn. zm.).