Wydrukuj tę stronę

Wykaz jednostek Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

WYKAZ JEDNOSTEK PODLASKIEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia SP Szpitala Wojewódzkiego, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, przewodniczący – Grzegorz Pietrołaj, tel. 0604 060 933.

 2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, 15-950 Białystok, ul. M. Curie – Skłodowskiej 26, przewodniczący Krzysztof Boćkowski, tel. 085 74 88 715.

 3. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Ogólnym, 19-203 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, przewodnicząca Henryka Jagielska, tel. 086 272 32 71 w. 218.

 4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 11, przewodniczący Michał Pasiak, tel. 085 566 22 68.

 5. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, 15-033 Białystok, ul. Legionowa 8, przewodnicząca Izabella Sokołowska, tel. 085 65 45 861.

 6. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Podlaskiego, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, przewodnicząca Nadzieja Linczuk, tel. 085 732 70 22, kom. 0606 653 022.

 7. Związek Zawodowy Pracowników SP ZOZ, 16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40, przewodniczący Wojciech Czaplejewicz, tel. 085 72 20 424.

 8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ, 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, przewodnicząca Barbara Różewicz, tel. 085 655 22 00 w. 304, kom. 0695 966 112.

 9. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy RCKiK SP ZOZ, 15-275 Białystok, ul. M.Curie – Skłodowskiej 23, przewodnicząca Małgorzata Narewka, tel. 085 744 70 02.

 10. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Państwowego Prewentorium Przeciwgruźliczego Baciki Średnie 68, 17-300 Siemiatycze, przewodniczący Bogdan Gogołek, tel. 085 65 52 442.

 11. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia w SP ZOZ, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1, przewodnicząca Danuta Iwaniuk, tel. 085 83 32 760.

 12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 14, przewodnicząca Dorota Tałałaj, tel. 085 74 09 415.

 13. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62, przewodniczący Andrzej Grzanecki, tel. 087 565 62 38.

 14. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Psychiatrycznego ZOZ, 16-070 Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1, Przewodniczący Eugeniusz Muszyc, te. 085 719 10 91 w. 215.

 15. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej, 18-400 Łomża, ul. Polowa 39, przewodnicząca Teresa Sosnowska, tel. 086 216 52 52.

 16. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Wojewódzkim, 18-400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a, przewodniczący Andrzej Surawski, tel. 086 47 33 508.