Wydrukuj tę stronę

Struktura Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony ZdrowiaOGÓLNOPOLSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Łącznica 7

Adres do korespondencji: 62-200 Gniezno, ul. Łącznica7

tel/fax (061) 426-39-38     kom. 0694 -426-977

e-mail: sekretariat@wfzzpoz.pl ;� KRS 0000243852

NIP 4990512007� � � � � � � � � � REGON 320141661

NR KONTA 03 1090 1854 0000 0001 0579 0804

WIELKOPOLSKA KONFEDERACJA

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

tel/fax (061) 426-39-38  kom. 0694 -426-977

e-mail sekretariat@wfzzpoz.pl
KRS 0000230002

REGON 300024451� �
NIP 7781426593

Przewodniczący:
Zenon Łyszczarz
Adres do korespondencji: 62-200 Gniezno,
ul. Łącznica 7

PODLASKA KONFEDERACJA

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Plac dr Z. Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz

Tel/fax (085)� 719-10-91
w.200
kom. 0601-894-687

e-mail federacja@adres.pl

REGON 052240324�
KRS 0000210081

Przewodniczący:
Eugeniusz Muszyc

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

ul. Lipa 2,
41-703 Ruda Śląska

REGON 271951805�
KRS 0000000311

Przewodnicząca:
Maria Cieśla

WŁADZE OKZZPOZ – PREZYDIUM
 • ZENON ŁYSZCZARZ – przewodniczący, tel./fax. 061� 426 39 38
  KRZYSZTOF BOĆKOWSKI - wiceprzewodniczący
  MARIA CIEŚLA - wiceprzewodnicząca
  TERESA KARWOWSKA - wiceprzewodnicząca
  ANNA KASIŃSKA - wiceprzewodnicząca
  EUGENIUSZ MUSZYC  - wiceprzewodniczący
  CZESŁAWA PODEMSKA - wiceprzewodnicząca
  MAGDALENA CIESIELSKA-CICHOCKA - członek Prezydium
  PIOTR CICHOCKI -członek Prezydium
  EMILIA DERUCKA-KOŁATA - członek Prezydium
  ALINA DUSZYŃSKA - członek Prezydium
  ANNA GUTOWSKA -członek Prezydium
  WALDEMAR LEWANDOWSKI - członek Prezydium
  NADZIEJA LINCZUK - członek Prezydium
  HELENA ŻOCHOWSKA -członek Prezydium
KOMISJA REWIZYJNA
 • BOGUMIŁ BLADOCHA – tel. kom. 0601 450� 540
 • DOROTA MAŁA
  BRYGIDA MATUSZAK