Wydrukuj tę stronę

Aktualności - Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

24-07-2008

Posiedzenie z dnia 15 lipca


W dniu 15 lipca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia.

Porządek dzienny:
                               I. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
                                  zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 284)
                                  - sprawozdawca poseł Jarosław Katulski.
                              II. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie 
                                   indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283).
                                  - sprawozdawca poseł Jerzy Ziętek.
                             III. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
                                   szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 286).
                                  - sprawozdawca poseł Damian Raczkowski.
                             IV. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (druk nr 311).
                              V. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich
                                  w ochronie zdrowia (druk nr 287).
                             VI. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
                                  (druk nr 294).