Wydrukuj tę stronę

Aktualności - Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

11-06-2008

Posiedzenie z dnia 11 czerwcaW dniu 11 czerwca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta.