Wydrukuj tę stronę

Aktualności - Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

28-05-2008

Posiedzenie z dnia 28 majaW dniu 28 maja br. odbyło się w gmachu Sejmu RPposiedzenie Komisji Zdrowia - informacja na temat organizacji opieki paliatywno-hospicyjnej.

W dniu 28 maja br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283).