Wydrukuj tę stronę

Aktualności - Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

<< <  Strona 10 z 10

02-07-2008

W dniu 2 lipca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zrowotnej- kontynuacja.
24-06-2008

W dniu 24 czerwca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej - rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej(druk nr 284).
12-06-2008

Wdniu 12 czerwca br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich.
12-06-2008

W dniu 12 czerwca br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.
11-06-2008

W dniu 11 czerwca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta.
29-05-2008

W dniu 29 maja br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej(druk 286).
28-05-2008

W dniu 28 maja br. odbyło się w gmachu Sejmu RPposiedzenie Komisji Zdrowia - informacja na temat organizacji opieki paliatywno-hospicyjnej.

W dniu 28 maja br.w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 283).

27-05-2008

W dniu 27 maja br. w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej(druk nr 284).
25-05-2008

  1. Nowelizacja przepisów o Radach Pracowniczych. Ustawa z 11.4.2008r.o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawę uchwalono 11.4.2008r. i przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
  2. Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Dla Budżetówki. Ustawa z 28.03.2008r. zmieniająca ustawę o zmnianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawę 17.4.2008r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
  3. Nowelizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustawa z 28.3.2008r. o zmianie ustawy o ZFŚS. Ustawę 31.3.2008r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

24-04-2008

Stanowisko Zjazdu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

W dniu 24.04.br. na zjeździe KZZPRM podjęto decyzję o przedstawieniu polskim władzom tj. PrezydentowiRP, Premierowi RP,Pani Minister Zdrowia oraz wszystkim przewodniczącym klubów parlamentarnych w Sejmie RP postulatów dotyczących sytuacji w ratownictwie medycznym.