Wydrukuj tę stronę

Aktualności - Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia

<< <  Strona 9 z 10  > >>

24-07-2008

W dniach 17 i 23 lipca br. w gmachu Sejmu RP odbyły sie posiedzenia Komisji , które były
kontynuacją posiedzenia z dnia 15 lipca br.
24-07-2008

W dniu 15 lipca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia.
17-07-2008

Szpitale będą miały rok na przekształcenie sie w spółki

Szczegóły dotyczące przekształcenia
16-07-2008

W Dzienniku Ustaw Nr 113 z dnia 30 czerwca 2008r.opublikowano: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U Nr 113, poz.723).
09-07-2008

W dniu 9 lipca br.  w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia -pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 78).
07-07-2008

W dniu 7 lipca br. w gmachu Sejmu RP odbyło sie posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładu opieki zdrowotnej (druk nr 286).
04-07-2008

W dniu 4 lipca br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr283 ).